تفاوت عمده بین کولر گازی تک فاز ایستاده با کولر گازی سه فاز در قدرت سرمایش آنها و …

اجاره کولرگازی ایستاده نوعی دیگر از کولر گازی‌ها است کهطراحی متفاوتی با اسپلیت‌های دارد…